مقاله

سردخانه فریونی

ریون در چنین مواقعی انتخابی مناسب محسوب می شود. نکتۀ مثبت دیگر سیال های فریونی غیرسمی بودن و غیرقابل اشتعال بودن آن هاست. در این یادداشت تحت عنوان سردخانه فریونی چیست قصد داریم دربارۀ این مدل از سردخانه های صنعتی، چگونگی طراحی آن ها و مزایا و معایب آن ها صحبت کنیم.

ادامه مطلب »